A.Holtrop Beheer en Bedrijfshuisvesting.
Participaties
A.Holtrop Beheer participeert o.a. in stichting het Startpunt te Joure. Dit is een stichting welke het bedrijfsverzamelgebouw ´t Startpunt in Joure exploiteert. De doelstelling is om bedrijfsruimte aan te bieden voor startende ondernemers. A.Holtrop Beheer is samen met nog 4 partijen in 1999 één van de initiatiefnemers geweest om te komen tot de realisatie van dit centrum. In 2003 heeft al een verdubbeling van het centrum plaatsgevonden en anno 2006 is het centrum volledig bezet. Er kan worden gesteld dat de doelstelling van de stichting ruimschoots is gehaald.